Wat zijn toonladders? Majeur toonladder vs mineur toonladders

Wat is een toonladder? Hoe kun je het verschil horen tussen een majeur toonladder en een mineur toonladder?

Je kunt deze les als een video bekijken (hieronder), maar je kunt deze les onder de video ook gewoon lezen.

Wat is een toonladder?

Een toonladder is een verzameling noten (meestal 7 verschillende noten) die je in oplopende of aflopende volgorde kunt spelen of zelfs in elke andere volgorde.

Een toonladder wordt bepaald door de intervallen tussen de noten waaruit de toonladder is opgebouwd.

Zoals je zult zien, bepaalt een toonladder de sfeer van de muziek.

Het verschil tussen een majeur toonladder en een mineur toonladder

Zoals gezegd: een toonladder bepaalt de sfeer van de muziek. Hieronder kun je luisteren naar een geluidsfragment van de C majeur toonladder die in oplopende volgorde wordt gespeeld over een C majeur akkoord:

En luister nu eens naar de C (natuurlijke) mineur toonladder die in oplopende volgorde over een C mineur akkoord wordt gespeeld:

Hoor je het verschil? Het “majeur-geluid” klint veel vrolijker, het “mineur-geluid” klinkt veel triester, tragischer of melancholischer.

Misschien is het je opgevallen dat beide toonladders starten op een (lage) C en eindigen op een (hoge) C en bestaan uit 7 verschillende noten (je hoort een reeks van 8 noten, maar de C wordt 2 keer gespeeld: 1 keer de lage C in het begin, en 1 keer de hoge C aan het eind).

Aangezien zowel de mineur toonladder als de majeur toonladder op dezelfde toon beginnen en eindigen en ze allebei uit 7 verschillende noten bestaan, is het enige verschil tussen beide toonladders de intervallen tussen de noten waaruit ze zijn opgebouwd.

Meer hierover zal duidelijk worden in de lessen hoe majeur toonladders en mineur toonladders worden gevormd.

Martin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: