Natuurlijk mineur toonladders

Je kunt deze les als een video bekijken (hieronder), maar je kunt deze les onder de video ook gewoon lezen.
Voor de interactieve oefeningen die bij deze les horen, scroll helemaal naar beneden op deze pagina.

Allereerst: waarom heb ik het over een “natuurlijk mineur toonladder” en niet gewoon over “mineur toonladder”? Ik noemde ook een majeur toonladder gewoon “majeur toonladder” zonder enige andere aanduiding.

Ik doe dit, omdat er maar één soort majeur toonladders is, maar er zijn wel 3 soorten mineur toonladders:

  • De natuurlijk mineur toonladder
  • De harmonisch mineur toonladder
  • De melodisch mineur toonladder

In deze les ga ik het alleen maar over de natuurlijk mineur toonladder hebben, de andere 2 mineur toonladders komen later aan bod.

De natuurlijk mineur toonladder

Als je eenmaal weet hoe je een majeur toonladder moet vormen, dan is het heel makkelijk om een mineur toonladder te vinden. Voordat ik de algemene regel geef, laat ik je eerst een voorbeeld zien:

A natuurlijk mineur

In dit voorbeeld laat ik je zien hoe je de A natuurlijk mineur toonladder vormt.

Zoals ik al zei, het is heel makkelijk. De noten in de A natuurlijk mineur toonladder zijn exact dezelfde noten als in de C majeur toonladder. Dus dat zijn gewoon de witte toets-noten op het pianoklavier.

Het enige verschil met de C majeur toonladder is dat de A natuurlijk mineur toonladder op A begint en niet op C.

Dus, de A natuurlijk mineur toonladder is:

A natuurlijk mineur toonladder

A    B    C    D    E    F    G    A

Aangezien A natuurlijk mineur en C majeur uit exact dezelfde noten bestaan (ze beginnen alleen op een andere noot), zeggen we dat “A mineur en C majeur parallelle toonaarden zijn”.

Elke (natuurlijk) mineur toonladder heeft zijn parallelle majeur toonladder (en ook omgekeerd), de vraag is alleen: “Hoe vind ik de parallelle majeur toonladder  die bij een natuurlijk mineur toonladder hoort”?

Kijk daarvoor eerst naar ons laatste voorbeeld: de parallelle majeur toonladder van A mineur is C majeur. C is een kleine terts hoger dan A.

C natuurlijk mineur

Dus als je bijvoorbeeld wilt uitzoeken hoe de C natuurlijk mineur toonladder eruit ziet, dan moet je vanaf C een kleine terts omhoog gaan. Een kleine terts omhoog vanaf C brengt je bij de noot Es (Eb).

Dit betekent dus dat Es majeur de parallelle majeur toonladder is van C mineur.

Met andere woorden: de noten in de C natuurlijk mineur toonladder zijn exact dezelfde als de noten in de Es majeur toonladder, alleen begint C natuurlijk mineur op C en niet op Es.

Ter herinnering toon ik hier nog even de Es majeur toonladder:

Es    F    G    As    Bes    C    D    Es

De C natuurlijk mineur toonladder bestaat uit dezelfde noten en is dus:

C natuurlijk mineur toonladder

C    D    Es    F    G    As    Bes    C

De andere natuurlijk mineur toonladders

Op dezelfde manier kun je alle andere natuurlijk mineur toonladders zelf uitzoeken. Begin bijvoorbeeld bij de lijst met majeur toonladders en vind bij elke majeur toonladder zijn parallelle mineur toonladder (dus omgekeerd aan ons voorbeeld hierboven waarbij we de C natuurlijk mineur toonladder wilden bepalen en we eerst de parallelle majeur van C mineur zochten).

Dus, ga als volgt te werk:

  1. Neem een majeur toonladder uit de lijst met majeur toonladders (het beste is om de lijst gewoon in volgorde af te werken)
  2. Vind de parallelle mineur van de majeur toonladder (ga een kleine terts omlaag)
  3. De natuurlijk mineur toonladder van die noot is dezelfde als de majeur toonladder, maar begint met de grondtoon van van die parallelle mineur toonladder

Misschien is het duidelijker met een voorbeeld:

  1. Stel we nemen de Des (Db) majeur toonladder uit de lijst met majeur toonladders.
  2. Wat is de parallelle mineur van Des majeur? Een terts omlaag brent ons bij Bes (Bb) (dus niet Ais (A#), want in de majeur toonladder van Des is het een Bes).
  3. De natuurlijk mineur toonladder van Bes heeft dus dezelfde noten als de Des majeur toonladder, alleen begint deze op Bes en niet op Des.

N.B: De omkering van een kleine terts is een grote sext. Dus in plaats van een kleine terts omlaag te gaan, kun je ook een grote sext omhoog gaan. Dat betekent dat om de parrallel mineur te vinden, je gewoon de 6e noot uit de majeur toonladder kunt nemen (kijk maar naar de C majeur toonladder: de 6e noot is een A en A mineur is de parallelle mineur van C majeur).

OK, probeer nu alle natuurlijk mineur toonladders te vinden. De antwoorden vind je direct hieronder:

Alle natuurlijk mineur toonladders

Eerst de tabel met kruizen:

Natuurlijk mineur toonladder van:Parallelle majeur:Noten in de natuurlijk mineur toonladder:Aantal kruizen:
ACA B C D E F G A0
EGE Fis G A B C D E
(E F# G A B C D E)
1
BDB Cis D E Fis G A B
(B C# D E F# G A B)
2
Fis (F#)AFis Gis A B Cis D E Fis
(F# G# A B C# D E F#)
3
Cis (C#)ECis Dis E Fis Gis A B Cis
(C# D# E F# G# A B C#)
4
Gis (G#)BGis Ais B Cis Dis E Fis Gis
(G# A# B C# D# E F# G#)
5
Dis (D#)Fis (F#)Dis Eis Fis Gis Ais B Cis Dis
(D# E# F# G# A# B C# D#)
6

En nu de tabel met mollen:

Natuurlijk mineur toonladder van:Parallelle majeur:Noten in de natuurlijk mineur toonladder:Aantal mollen:
ACA B C D E F G A0
DFD E F G A Bes C D
(D E F G A Bb C D)
1
GBes (Bb)G A Bes C D Es F G
(G A Bb C D Eb F G)
2
CEs (Eb)C D Es F G As Bes C
(C D Eb F G Ab Bb C)
3
FAs (Ab)F G As Bes C Des Es F
(F G Ab Bb C Db Eb F)
4
Bes (Bb)Des (Db)Bes C Des Es F Ges As Bes
(Bb C Db Eb F Gb Ab Bb)
5
Es (Eb)Ges (Gb)Es F Ges As Bes Ces Des Es
(Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb)
6

Aanbevolen oefeningen

Plaats de noten van een natuurlijk mineur toonladder op een pianoklavier

Martin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: