Markeer de noten van het volgende akkoord op het klavier: