Noten leren lezen – Nootduur : hele noot, halve noot, kwart noot en meer

Je kunt deze les als een video bekijken (hieronder), maar je kunt deze les onder de video ook gewoon lezen.
Voor de interactieve oefeningen die bij deze les horen, scroll helemaal naar beneden op deze pagina.

Nootduur (ook: nootwaarde) is belangrijk in muziek: een noot kan lang duren, kort duren of iets tussen kort en lang in.

Je kunt de duur van een noot meten in het aantal tellen dat een noot duurt, of in gedeelten van tellen (bijvoorbeeld een halve of kwart tel).

Maar, wat bedoelen we nu eigenlijk met een tel?

Als je met muziek meeklapt, gebeurt dat in de meeste gevallen op elke tel. Dit is misschien niet altijd en niet voor alle muziek het geval, maar voorlopig is dit genoeg om mee verder te werken bij de uitleg van nootduur.

Notatie van nootduur in de notenbalk

Hele noot, halve noot en kwart noot

De 3 meest fundamentele nootwaarden zijn de hele noot, de halve noot en de kwart noot.

  • Een hele noot duurt 4 tellen. Op een notenbalk kun je een hele noot weergeven door een open bolletje:
hele noot
  • Een halve noot duurt 2 tellen. Er gaan dus 2 halve noten in één hele noot. Op een notenbalk kun je een halve noot weergeven door een open bolletje met een stokje eraan:
halve noot
  • Een kwart noot duurt 1 tel. Er gaan dus 2 kwart noten in een halve noot, of 4 kwart noten in een hele noot. Op een notenbalk kun je een kwart noot weergeven door een dicht bolletje met een stokje eraan:
kwart noot

Om je een idee te geven van hoe dat allemaal werkt, heb ik hieronder een notenbalk weergegeven met een hele noot, een halve noot en 2 kwart noten (alle noten zijn een C, maar dat is nu niet zo belangrijk, het gaat nu even om nootduur en niet om de hoogte van een noot).

Meteen onder de notenbalk kun je luisteren hoe het klinkt.

In het geluidsfragment speelt een metronoom mee: deze laat bij elke tel een klik horen. Op deze manier kun je meetellen terwijl je het afspeelt.

Voordat de noten klinken, geeft de metronoom 4 klikken vooraf (dat wordt vaak in muziek gedaan).

hele noot halve noot kwart noot

De stok van een noot (de verticale lijn die een noot vastzit) kan omhoog staan (zoals in ons vorige voorbeeld), maar ook naar beneden staan.

Over het algemeen is de stok naar boven gericht voor noten die op de onderste helft van de notenbalk zitten, en omlaag gericht voor noten op de bovenste helft van de notenbalk.

noten stok omhoog en omlaag

Achtste noot en zestiende noot

Een achtste noot is de helft van een kwart noot. Er passen dus 2 achtste noten in een kwart noot, 4 achtste noten in een halve noot en 8 achtste noten in een hele noot.

De nootduur van een achtste noot is een halve tel.

Een achtste noot kun je opschrijven door een dicht bolletje met stok en een vlaggetje:

achtste noot

Een zestiende noot is weer de helft van een achtste noot en duurt dus een kwart tel (dus in één tel gaan 4 zestiende noten).  Je kunt een zestiende noot noteren met een extra vlaggetje:

zestiende noot

Als 2 of meer achtste of zestiende noten na elkaar worden gespeeld, dan kun je ze met elkaar verbinden en dus als volgt noteren:

verbonden noten

Combinaties van achtste en zestiende noten zijn ook mogelijk:

verbonden noten combinatie

Het lezen van achtste en zestiende noten is lastiger dan hele, halve en kwart noten, omdat het sneller gaat. Je moet dus goed ‘op je tellen passen’!

Kijk en luister naar het volgende voorbeeld. Tel mee met de metronoom en merk hoe er 2 achtste noten in één tel gaan en hoe er 4 zestiende noten in één tel gaan. De metronoom begint weer met 4 tellen voordat de noten beginnen te spelen.

kwart achtste zestiende noot

Andere nootduren

Door extra vlaggtjes toe te voegen, kun je nog kortere nootduren maken: een tweeëndertigste noot (8 in één tel), een vierenzestigste noot (16 in één tel), enzovoort:

32ste en64ste noot

Je kunt een noot anderhalf keer zo lang maken door er een puntje achter te zetten:

  • 1 + ½ = 1 ½ tel:
kwart noot met punt
  • 2 + 1 = 3 tellen:
halve noot met punt
  • ½ + ¼ = ¾ tel:
achtste noot met punt

Opmerking: Een ¾ tel-noot die door een zestiende noot (dus ¼ tel) wordt gevolgd, kun je als volgt opschrijven:

achtste noot met punt plus zestiende noot

Samen duren die 2 noten dus precies 1 tel.

Kijk en luister maar eens naar het volgende voorbeeld. Zoals gewoonlijk begint de metronoom met 4 tellen.

noten met punten

En als je nu eens een noot wilt die 2 ½ tel duurt? Hoe moet je die opschrijven?

Je kunt dit doen door een halve noot (2 tellen) en een achtste noot ( ½ tel) met elkaar te verbinden:

noten met elkaar verbonden

Je kunt de opgedane kennis in deze les oefenen met de onderstaande interactieve oefeningen. De eerste oefening is nog niet zo moeilijk, de tweede iets lastiger (doe ze daarom in de aangegeven volgorde).

Aanbevolen oefeningen

Hele noot, halve noot, kwart noot. Kies de juiste notenbalk bij het geluidsfragment.

Halve noot, kwart noot, achtste noot. Kies de juiste notenbalk bij het geluidsfragment.

Martin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: