Markeer de volgende noot op het klavier: (centrale C = rode punt)