Markeer de volgende noten op het klavier: (centrale C = rode punt)