Markeer de noten van de volgende toonladder op het klavier: