Markeer de noten van de volgende drieklank op het klavier: