Wat zijn akkoorden ? Hoe klinken ze ?

Wat zijn akkoorden?

Je kunt deze les als een video bekijken (hieronder), maar je kunt deze les onder de video ook gewoon lezen.

Een akkoord is een groepje noten (meestal 3 of meer) die tegelijkertijd of vlak achter elkaar gespeeld worden.

Als in een muziekstuk verschillende akkoorden na elkaar  voorkomen, spreken we van een akkoordprogressie (of akkoordenreeks), zoals bijvoorbeeld in een blues-akkoordprogressie.

Verschillende soorten akkoorden

Hieronder vind je een korte beschrijving van de meest voorkomende soorten akkoorden in westerse muziek.

Wil je een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillende akkoordsoorten, kijk dan naar de lessen over majeur-, mineur– en verminderde– akkoorden.

Drieklanken

Een speciaal soort akkoord dat vaak in westerse muziek voorkomt is een drieklank (triad in het Engels).

De naam drieklank zegt het al: een drieklank is een akkoord dat bestaat uit drie verschillende noten.

Deze noten bestaan gewoonlijk uit de grondtoon, de 3de noot en de 5de noot van een bepaalde toonladder. Deze toonladder kan mineur, majeur of een andere soort toonladder zijn.

Septiemakkoorden

Een septiemakkoord bestaat in zijn meest elementaire vorm uit 4 noten (maar kan dus ook uit meer noten bestaan): de grondtoon, de 3de noot, 5de noot en 7de noot van een toonladder (majeur, mineur, …). Je kunt een septiemakkoord dus zien als een drieklank met een toegevoegde 7de noot (septiem).

Deze toegevoegde septiem kan een groot septiem, een klein septiem, of een verminderd septiem zijn.

Hoe klinken de verschillende soorten akkoorden?

Voordat we in de volgende lessen dieper ingaan op hoe precies een akkoord wordt opgebouwd, is het belangrijk je een idee te geven hoe de verschillende akkoordsoorten klinken. Je kunt hieronder naar de geluidsfragmenten van de verschillende akkoordsoorten luisteren.

De grondtoon in de geluidsfragmenten is telkens C. Zo kun je de verschillende akkoordsoorten goed met elkaar vergelijken.

Drieklanken

 • C majeur drieklank. Notatie: C akkoord of C drieklank, maar meestal gewoon simpelweg: C
 • C mineur drieklank. Notatie: Cmin or Cm of C-, of wordt soms aangeduid met de kleine letter c
 • C verminderde drieklank. Notatie: Cdim of Cº
 • C overmatige drieklank. Notatie: C+

Septiemakkoorden

 • C dominant septiem akkoord. Notatie: C7
 • C majeur septiem akkoord. Notatie: Cmaj7 of CM7 of CΔ7
 • C mineur septiem akkoord. Notatie: Cmin7 of Cm7 of C-7
 • C mineur majeur septiem akkoord. Notatie: C-Δ7
 • C verminderd septiem akkoord. Notatie: Cº7 of Cº of Cdim7
 • C halfverminderd septiem akkoord. Notatie: Cm7b5 of CØ

Luister goed naar de verschillen tussen de hierboven genoemde akkoordsoorten. Bijvoorbeeld, luister eerst naar het verschil tussen majeur, mineur, verminderde en overmatige drieklanken om een idee te krijgen van hun klank. Luister daarna naar wat de toegevoegde septiem doet met de klank door:

 • Een majeur drieklank te vergelijken met een dominant septiem akkoord en met een majeur septiem akkoord (dus vergelijk C, C7 en CΔ7 met elkaar)
 • Een mineur drieklank te vergelijken met een mineur septiem akkoord en met een mineur majeur septiem akkoord (dus vergelijk Cm, Cm7 en C-Δ7 met elkaar)
Martin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: