Mineur akkoorden

Je kunt deze les als een video bekijken (hieronder), maar je kunt deze les onder de video ook gewoon lezen.
Voor de interactieve oefeningen die bij deze les horen, scroll helemaal naar beneden op deze pagina.

Hoe worden mineur akkoorden gevormd ? De belangrijkste eigenschap van een mineur akkoord is de aanwezigheid van een kleine terts interval tussen de grondtoon en de 2de noot van het mineur akkoord. Je kunt mineur drieklanken en ook mineur akkoorden met een septiem maken.

Wil je horen hoe de verschillende soorten akkoorden klinken, ga dan naar de les “Wat zijn akkoorden? Hoe klinken ze?”.

Mineur drieklanken

Een mineur drieklank wordt gevormd door de grondtoon (1ste), 3de en 5de noot van de mineur toonladder te nemen.

Voorbeeld: de C mineur drieklank wordt gevormd door de grondtoon, 3de en 5de noot van de C mineur toonladder. De C natuurlijk mineur toonladder is natuurlijk bekend:

C    D    Es    F    Ges    As    B    C

De 1ste, 3de en 5de noot zijn:

C    Es    G

C mineur drieklank

De bovenstaande 3 noten vormen dus bij elkaar de C mineur drieklank.

Merk op dat het interval tussen de grondtoon C en de 2de noot van het akkoord (Es) een kleine terts is. De noot Es zelf wordt dan ook de kleine terts genoemd (in de grondtoon C). In plaats van C mineur, wordt dit akkoord ook vaak C kleine terts genoemd, of simpelweg C klein.

Nog een paar voorbeelden:

 • De A mineur drieklank. Laten we weer beginnen met de A mineur toonladder:

A    B    C    D    E    F    G    A

De 1ste, 3de en 5de noot uit de toonladder zijn: A, C en E

De A mineur drieklank is dus:

A    C    E

A mineur drieklank

 • De Es (Eb) mineur drieklank. De Es mineur toonladder is:

Es    F    Ges    As    Bes    Ces    Des    Es

De 1ste, 3de en 5de noot uit de toonladder zijn: Es, Ges en Bes

De Es mineur drieklank is dus:

Es    Ges    Bes

Es mineur drieklank

Notatie

Er zijn verschillende notaties voor de mineur drieklank:

 • De grondtoon gevolgd door de letters “min”, bijvoorbeeld: Cmin
 • Grondtoon plus de letter “m”, bijvoorbeeld: Cm
 • De grondtoon gevolgd door het minus symbool , bijvoorbeeld: C-
 • Door de grondtoon met een kleine letter te schrijven, bijvoorbeeld: c (deze laatste schrijfwijze wordt in Nederland gebruikt, niet in het engelstalige systeem!)

Opmerking: Misschien is het je opgevallen dat als je een majeur drieklank en een mineur drieklank met elkaar vergelijkt, er slechts één noot verschillend is, de andere 2 noten zijn exact dezelfde.

Kijk maar eens naar de drieklanken van C majeur en C mineur:

C majeur drieklank:     C     E     G

C mineur drieklank:     C    Es    G

In de mineur drieklank is de middelste noot een halve toon lager. In veel gevallen is het eenvoudiger om de mineur drieklank te vormen door van de majeur drieklank de grote terts met een halve toon te verlagen tot de kleine terts, in plaats van de 1ste, 3de en 5de noot te nemen van de mineur toonladder.

Mineur septiem akkoorden

Net zoals bij majeur akkoorden met een toegevoegde septiem, kun je dit ook bij mineur akkoorden doen. Je kunt dus een mineur drieklank nemen en daar een groot of een klein septiem aan toevoegen.

Het toevoegen van een groot septiem aan een mineur drieklank resulteert in een akkoord dat voornamelijk in jazz wordt gebruikt. In andere genres wordt meestal alleen maar de kleine septiem aan een mineur drieklank toegevoegd, dus daar begin ik eerst mee.

Een mineur septiem akkoord ontstaat wanneer aan een mineur drieklank een klein septiem wordt toegevoegd.

Voor de bovenstaande drie mineur drieklanken levert dat dus de volgende mineur septiem akkoorden op:

 • Het akkoord C mineur septiem bestaat uit de C mineur drieklank en de kleine septiem in de grondtoon C: de Bes.

De noten van C mineur septiem zijn dus:    C    Es    G    Bes

C mineur septiem

 • Het akkoord A mineur septiem bestaat uit de A mineur drieklank en de kleine septiem in de grondtoon A: de G.

De noten van A mineur septiem zijn dus:  A    C    E    G

A mineur septiem

 • Het akkoord Es mineur septiem bestaat uit de Es mineur drieklank en de kleine septiem in de grondtoon Es: de Des.

De noten van Es mineur septiem zijn dus:  Es    Ges    Bes    Des

Es mineur septiem

De notatie van mineur septiem akkoorden is als volgt (bijvoorbeeld voor de grondtoon C):

 • Cmin7
 • Cm7
 • C-7

Mineur majeur septiem akkoorden

Als we aan een mineur drieklank een groot septiem toevoegen, dan krijgen we een zogenaamd mineur majeur septiem akkoord.

Zoals ik hierboven al zei: dit akkoord wordt niet veel gebruikt (komt voornamelijk in jazz voor). Als je net met muziek (theorie) begint, dan zou ik deze akkoorden in eerste instantie gewoon overslaan.

Voorbeelden:

 • Het C mineur majeur septiem akkoord onstaat door toevoeging van het groot septiem in de grondtoon C (de B) aan de C mineur drieklank. De noten zijn dus:

C    Es    G    B

C mineur majeur septiem

 • Het A mineur majeur septiem akkoord onstaat door toevoeging van het groot septiem in de grondtoon A (de Gis) aan de A mineur drieklank. De noten zijn dus:

A    C    E    Gis

A mineur majeur septiem

 • Het Es mineur majeur septiem akkoord onstaat door toevoeging van het groot septiem in de grondtoon Es (D) aan de Es mineur drieklank. De noten zijn dus:

Es    Ges    Bes    D

Es mineur majeur septiem

De notatie voor mineur majeur septiem akkoorden is als volgt (bijvoorbeeld voor de grondtoon C):

 • CmΔ
 • C-Δ

Opmerking: De naam “mineur majeur septiem” komt in het begin een beetje vreemd over: is het nu mineur of majeur? De “mineur” in de naam slaat op de kleine terts in het akkoord (dus bijvoorbeeld de Es in het C mineur akkoord). De “majeur” in de naam slaat op de grote septiem. In het Engels bijvoorbeeld zijn de termen “klein” en “groot” respectievelijk “minor” en “major”, zo is een groot septiem in het Engels een “major seventh”.

Alle andere mineur akkoorden

Met behulp van de hierboven gegeven informatie kun je nu zelf uitzoeken hoe alle mineur akkoorden (dus mineur drieklanken, mineur septiem akkoorden en eventueel ook mineur majeur septiem akkoorden) er in alle 12 grondtonen uitzien.

Begin eerst met alle drieklanken (je zou in de les over mineur toonladders kunnen kijken naar de toonladders en dan de 1ste, 3de en 5de noot kunnen nemen, of direct de majeur drieklanken nemen in de les over majeur akkoorden en alleen de grote terts in een kleine terts veranderen).

Hierna hoef je alleen nog de kleine of grote septiem toe te voegen voor respectievelijk de mineur septiem akkoorden en de mineur majeur septiem akkoorden.

Als je klaar bent, kun je je antwoorden hieronder controleren.

Voor de volledigheid heb ik in de onderstaande tabellen voor de grondtonen met een zwarte toets-noot ook de akkoorden van de enharmonisch gelijke grondtoon opgenomen (ik heb dus bijvoorbeeld niet alleen maar het Es mineur septiem akkoord genoteerd, maar ook het Dis mineur septiem akkoord).

Mineur drieklanken

De volgende tabel is niet in de volgorde van de kwintencirkel. Eerst komen de grondtonen met een witte toets, daarna de grondtonen met een zwarte toets.

AkkoordNoten in het akkoord
(Nederlands)
Noten in het akkoord
(engelstalig)
CmC Es GC Eb G
DmD F AD F A
EmE G BE G B
FmF As CF Ab C
GmG Bes DG Bb D
AmA C EA C E
BmB D FisB D F#
C#m
Dbm
Cis E Gis
Des Fes As
C# E G#
Db Fb Ab
D#m
Ebm
Dis Fis Ais
Es Ges Bes
D# F# A#
Eb Gb Bb
F#m
Gbm
Fis A Cis
Ges Beses Des
F# A C#
Gb Bbb Db
G#m
Abm
Gis B Dis
As Ces Es
G# B D#
Ab Cb Eb
A#m
Bbm
Ais Cis Eis
Bes Des F
A# C# E#
Bb Db F

Mineur septiem akkoorden

De volgende tabel is niet in de volgorde van de kwintencirkel. Eerst komen de grondtonen met een witte toets, daarna de grondtonen met een zwarte toets.

AkkoordNoten in het akkoord
(Nederlands)
Noten in het akkoord
(engelstalig)
Cm7C Es G BesC Eb G Bb
Dm7D F A CD F A C
Em7E G B DE G B D
Fm7F As C EsF Ab C Eb
Gm7G Bes D FG Bb D F
Am7A C E GA C E G
Bm7B D Fis AB D F# A
C#m7
Dbm7
Cis E Gis B
Des Fes As Ces
C# E G# B
Db Fb Ab Cb
D#m7
Ebm7
Dis Fis Ais Cis
Es Ges Bes Des
D# F# A# C#
Eb Gb Bb Db
F#m7
Gbm7
Fis A Cis E
Ges Beses Des Fes
F# A C# E
Gb Bbb Db Fb
G#m7
Abm7
Gis B Dis Fis
As Ces Es Ges
G# B D# F#
Ab Cb Eb Gb
A#m7
Bbm7
Ais Cis Eis Gis
Bes Des F As
A# C# E# G#
Bb Db F Ab

Mineur majeur septiem akkoorden

De volgende tabel is niet in de volgorde van de kwintencirkel. Eerst komen de grondtonen met een witte toets, daarna de grondtonen met een zwarte toets.

AkkoordNoten in het akkoord
(Nederlands)
Noten in het akkoord
(engelstalig)
CmΔC Es G BC Eb G B
DmΔD F A CisD F A C#
EmΔE G B DisE G B D#
FmΔF As C EF Ab C E
GmΔG Bes D FisG Bb D F#
AmΔA C E GisA C E G#
BmΔB D Fis AisB D F# A#
C#mΔ
DbmΔ
Cis E Gis Bis
Des Fes As C
C# E G# B#
Db Fb Ab C
D#mΔ
EbmΔ
Dis Fis Ais Cisis
Es Ges Bes D
D# F# A# C##
Eb Gb Bb D
F#mΔ
GbmΔ
Fis A Cis Eis
Ges Beses Des F
F# A C# E#
Gb Bbb Db F
G#mΔ
AbmΔ
Gis B Dis Fisis
As Ces Es G
G# B D# F##
Ab Cb Eb G
A#mΔ
BbmΔ
Ais Cis Eis Gisis
Bes Des F A
A# C# E# G##
Bb Db F A

Het is heel belangrijk om snel de noten bij een akkoord te kennen zodat je als je muziek speelt meteen het juiste akkoord kunt spelen zonder na te hoeven denken. Daarom moet je goed en veel oefenen. De interactieve oefeningen die hieronder staan aangegeven, zijn uitstekend om snel en op een efficiente manier de hierboven geleerde akkoorden te oefenen.

Aanbevolen oefeningen

Mineur drieklanken

Plaats de noten van een mineur drieklank op een pianoklavier

Mineur septiem akkoorden

Plaats de noten van een mineur septiem akkoord op een pianoklavier

Mix van mineur en majeur akkoorden

Het is ook goed eens alle akkoorden tot nu toe geleerd door elkaar te oefenen (dus ook met majeur-akkoorden):

Plaats de noten van een mineur/dominant/majeur septiem akkoord op een pianoklavier

Martin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: