Majeur akkoorden

Je kunt deze les als een video bekijken (hieronder), maar je kunt deze les onder de video ook gewoon lezen.
Voor de interactieve oefeningen die bij deze les horen, scroll helemaal naar beneden op deze pagina.

Hoe worden majeur akkoorden gevormd ? De belangrijkste eigenschap van een majeur akkoord is de aanwezigheid van een grote terts interval tussen de grondtoon en de 2de noot van het majeur akkoord. Je kunt majeur drieklanken en ook majeur akkoorden met een septiem maken.

Wil je horen hoe de verschillende soorten akkoorden klinken, ga dan naar de les “Wat zijn akkoorden? Hoe klinken ze?”.

Majeur drieklanken

Een majeur drieklank wordt gevormd door de grondtoon (1ste), 3de en 5de noot van de majeur toonladder te nemen.

Voorbeeld: de C majeur drieklank wordt gevormd door de grondtoon, 3de en 5de noot van de C majeur toonladder. De C majeur toonladder is natuurlijk bekend:

C    D    E    F    G    A    B    C

De 1ste, 3de en 5de noot zijn:

C    E    G

C majeur drieklank

De bovenstaande 3 noten vormen dus bij elkaar de C majeur drieklank.

Merk op dat het interval tussen de grondtoon C en de 2de noot van het akkoord (E) een grote terts is. De noot E zelf wordt dan ook de grote terts genoemd (in de grondtoon C). In plaats van C majeur, wordt dit akkoord ook vaak C grote terts genoemd, of simpelweg C groot.

Nog een paar voorbeelden:

  • De A majeur drieklank. Laten we weer beginnen met de A majeur toonladder:

A    B    Cis    D    E    Fis    Gis    A

De 1ste, 3de en 5de noot uit de toonladder zijn: A, Cis en E

De A majeur drieklank is dus:

A    Cis    E

A majeur drieklank

  • De Es (Eb) majeur drieklank. De Es majeur toonladder is:

Es    F    G    As    Bes    C    D    Es

De 1ste, 3de en 5de noot uit de toonladder zijn: Es, G en Bes

De Es majeur drieklank is dus:

Es    G    Bes

Es majeur drieklank

Wat betreft de notatie van majeur drieklanken: meestal wordt volstaan met de vermelding van simpelweg de grondtoon, dus de C majeur drieklank wordt gewoon aangeduid met de letter C.

De context moet dan uitwijzen of we met de noot C hebben te maken, of met het akkoord (drieklank) C majeur.

Majeur septiem akkoorden

Majeur septiem akkoorden ontstaan wanneer je aan een majeur drieklank ook nog een 4de noot toevoegt: de 7de noot van de majeur toonladder.

In de toonladder van C majeur is dat een B. Het C majeur septiem akkoord bestaat dus uit de noten:

C    E    G    B

C majeur septiem akkoord

Merk op dat het interval van de grondtoon C tot de 7de noot in de toonladder een grote septiem is.

Er zijn verschillende notaties voor een majeur septiem akkoord. Zo kan een C majeur septiem akkoord op de volgende manieren worden genoteerd:

  • Cmaj7
  • CM7

Nog 2 voorbeelden:

  • Het A majeur septiem akkoord.

De 7de noot in de A majeur toonladder is Gis. Voeg deze toe aan de A majeur drieklank (zie hierboven). De noten voor het A majeur septiem akkoord zijn dus:

A    Cis    E    Gis

A majeur septiem

  • Het Es (Eb) majeur septiem akkoord.

De 7de noot in de Es majeur toonladder is D. Voeg deze toe aan de Es majeur drieklank (zie hierboven). De noten voor het Es majeur septiem akkoord zijn dus:

Es    G    Bes    D

Es majeur septiem

Dominant septiem akkoorden

In plaats van een groot septiem (7de noot van de majeur toonladder) aan de majeur drieklank toe te voegen, kunnen we ook een klein septiem toevoegen (de groot septiem is de noot die een interval van een groot septiem met de grondtoon maakt). In de grondtoon C is dat de noot Bes (Bb).

Als we deze noot aan de C majeur drieklank toevoegen, dan krijg je:

C    E    G    Bes

C dominant septiem

Dit wordt het C dominant septiem akkoord genoemd. Het C dominant septiem akkoord wordt genoteerd als:

C7

Twee andere voorbeelden:

  • Het A dominant septiem akkoord. De 7de noot in de A majeur toonladder is Gis. Verlagen we deze met een halve toon, dan krijgen we de kleine septiem, de G. Voegen we deze toe aan een A majeur drieklank, dan krijgen we het A dominant septiem akkoord.

A dominant septiem bestaat dus uit de noten:

A    Cis    E    G

A dominant septiem

  • Het Es (Eb) dominant septiem akkoord.

De 7de noot in de Es majeur toonladder is D. Verlagen we deze met een halve toon, dan krijgen we de kleine septiem, de Des. Voegen we deze toe aan een Es majeur drieklank, dan krijgen we het Es dominant septiem akkoord.

Es dominant septiem bestaat dus uit de noten:

Es    G    Bes    Des

Es dominant septiem

Alle andere majeur akkoorden

Met de informatie in deze les kun je nu de majeur drieklanken en septiem akkoorden vinden in alle grondtonen (dus majeur drieklank, majeur septiem en dominant septiem).

Dus nogmaals, je vindt een majeur septiem akkoord door de majeur septiem (7de noot van de majeur toonladder) aan een majeur drieklank toe te voegen.

En je vindt een dominant septiem akkoord door de klein septiem toe te voegen aan een majeur drieklank.

Als je je de majeur toonladders niet meer herinnert, kijk dan even terug in de les over majeur toonladders.

Als je klaar bent, kun je hieronder je antwoorden nagaan.

Voor de volledigheid heb ik in de onderstaande tabellen voor de grondtonen met een zwarte toets-noot ook de akkoorden van de enharmonisch gelijke grondtoon opgenomen (ik heb dus bijvoorbeeld niet alleen maar het As majeur septiem akkoord genoteerd, maar ook het Gis majeur septiem akkoord).

Majeur drieklanken

De volgende tabel is niet in de volgorde van de kwintencirkel. Eerst komen de grondtonen met een witte toets, daarna de grondtonen met een zwarte toets.

DrieklankNoten in het akkoord
(Nederlands)
Noten in het akkoord
(engelstalig)
Aantal kruizen/mollen
in de toonladder
CC E GC E G0
DD Fis AD F# A2 kruizen
EE Gis BE G# B4 kruizen
FF A CF A C1 mol
GG B DG B D1 kruis
AA Cis EA C# E3 kruizen
BB Dis FisB D# F#5 kruizen
Cis (C#)
Des (Db)
Cis Eis Gis
Des F As
C# E# G#
Db F Ab
7 kruizen
5 mollen
Dis (D#)
Es (Eb)
Dis Fisis Ais
Es G Bes
D# F## A#
Eb G Bb
9 kruizen
3 mollen
Fis (F#)
Ges (Gb)
Fis Ais Cis
Ges Bes Des
F# A# C#
Gb Bb Db
6 kruizen
6 mollen
Gis (G#)
As (Ab)
Gis Bis Dis
As C Es
G# B# D#
Ab C Eb
8 kruizen
4 mollen
Ais (A#)
Bes (Bb)
Ais Cisis Eis
Bes D F
A# C## E#
Bb D F
10 kruizen
2 mollen

Majeur septiem akkoorden

De volgende tabel is niet in de volgorde van de kwintencirkel. Eerst komen de grondtonen met een witte toets, daarna de grondtonen met een zwarte toets.

AkkoordNoten in het akkoord
(Nederlands)
Noten in het akkoord
(engelstalig)
Aantal kruizen/mollen
in de toonladder
C E G BC E G B0
D Fis A CisD F# A C#2 kruizen
E Gis B DisE G# B D#4 kruizen
F A C EF A C E1 mol
G B D FisG B D F#1 kruis
A Cis E GisA C# E G#3 kruizen
B Dis Fis AisB D# F# A#5 kruizen
C#Δ
DbΔ
Cis Eis Gis Bis
Des F As C
C# E# G# B#
Db F As C
7 kruizen
5 mollen
D#Δ
EbΔ
Dis Fisis Ais Cisis
Es G Bes D
D# F## A# C##
Eb G Bb D
9 kruizen
3 mollen
F#Δ
GbΔ
Fis Ais Cis Eis
Ges Bes Des F
F# A# C# E#
Gb Bb Db F
6 kruizen
6 mollen
G#Δ
AbΔ
Gis Bis Dis Fisis
As C Es G
G# B# D# F##
Ab C Eb G
8 kruizen
4 mollen
A#Δ
BbΔ
Ais Cisis Eis Gisis
Bes D F A
A# C## E# G##
Bb D F A
10 kruizen
2 mollen

Dominant septiem akkoorden

De volgende tabel is niet in de volgorde van de kwintencirkel. Eerst komen de grondtonen met een witte toets, daarna de grondtonen met een zwarte toets.

AkkoordNoten in het akkoord
(Nederlands)
Noten in het akkoord
(engelstalig)
Aantal kruizen/mollen
in de toonladder
C7C E G BesC E G Bb0
D7D Fis A CD F# A C2 kruizen
E7E Gis B DE G# B D4 kruizen
F7F A C EsF A C Eb1 mol
G7G B D FG B D F1 kruis
A7A Cis E GA C# E G3 kruizen
B7B Dis Fis AB D# F# A5 kruizen
C#7
Db7
Cis Eis Gis B
Des F As Ces
C# E# G# B
Db F Ab Cb
7 kruizen
5 mollen
D#7
Eb7
Dis Fisis Ais Cis
Es G Bes Des
D# F## A# C#
Eb G Bb Db
9 kruizen
3 mollen
F#7
Gb7
Fis Ais Cis E
Ges Bes Des Fes
F# A# C# E
Gb Bb Db Fb
6 kruizen
6 mollen
G#7
Ab7
Gis Bis Dis Fis
As C Es Ges
G# B# D# F#
Ab C Eb Gb
8 kruizen
4 mollen
A#7
Bb7
Ais Cisis Eis Gis
Bes D F As
A# C## E# G#
Bb D F Ab
10 kruizen
2 mollen

Het is heel belangrijk om snel de noten bij een akkoord te kennen zodat je als je muziek speelt meteen het juiste akkoord kunt spelen zonder na te hoeven denken. Daarom moet je goed en veel oefenen. De interactieve oefeningen die hieronder staan aangegeven, zijn uitstekend om snel en op een efficiente manier de hierboven geleerde akkoorden te oefenen.

Aanbevolen oefeningen

Majeur drieklanken

Plaats de noten van een majeur drieklank op een pianoklavier

Dominant septiem akkoorden

Plaats de noten van een dominant septiem akkoord op een pianoklavier

Majeur septiem akkoorden

Plaats de noten van een majeur septiem akkoord op een pianoklavier

Martin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: