Akkoord omkeringen (inversies) – Verschillende manieren om hetzelfde akkoord te spelen

Je kunt deze les als een video bekijken (hieronder), maar je kunt deze les onder de video ook gewoon lezen.
Voor de interactieve oefeningen die bij deze les horen, scroll helemaal naar beneden op deze pagina.

Met behulp van akkoord-omkeringen kan een akkoord op verschillende manieren gespeeld worden. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld voor meer variatie.

Omkeringen van akkoorden in een drieklank

Grondligging

Laat ik beginnen met een C majeur drieklank:   C    E    G

Op een pianoklavier ziet dat er als volgt uit:

C majeur drieklank

Je ziet dat de grondtoon C de laagste noot is in deze drieklank.

Als we de C majeur drieklank op deze manier spelen, dan moeten we dat de C majeur drieklank in grondligging.

Eerste omkering

We kunnen de laagste noot (C) ook een octaaf hoger spelen en de E en de G laten waar ze zijn. We spelen dan nog steeds dezelfde noten (dus we hebben nog steeds een C majeur drieklank), alleen is de volgorde van de noten anders, de E is nu de laagste noot:

E    G    C    (zie figuur)

C majeur 1ste omkering

We noemen dit de 1ste omkering van een C majeur drieklank.

Tweede omkering

Als we nu weer de laagste noot een octaaf omhoog bewegen (ditmaal de E), dan krijgen we de C majeur drieklank in 2de omkering:

G    C    E    (zie figuur)

C majeur 2de omkering

Als we nu weer de laagste noot een octaaf omhoog brengen (nu dus de G), dan is de grondtoon C weer de laagste noot en zijn we dus weer terug in de grondligging.

Met een drieklank kun je dus 3 verschillende omkeringen (of inversies) maken.

Je kunt deze omkeringen bij alle drieklanken toepassen, of het nou majeur-, mineur- of andere drieklanken zijn (bijvoorbeeld verminderde drieklanken (worden in een volgende les besproken)).

Hoe klinken de verschillende omkeringen van een C majeur drieklank?

In de volgende geluidsfragmenten kun je luisteren naar hoe de C majeur drieklank klinkt in de verschillende omkeringen.

C majeur drieklank (grondligging):

C majeur drieklank (1ste omkering):

C majeur drieklank (2de omkering):

Akkoord omkeringen van septiem akkoorden

We kunnen deze ‘truukjes’ natuurlijk ook toepassen bij de verschillende septiem akkoorden.

Ik neem een C dominant septiem akkoord als voorbeeld.

In de grondligging is dat:    C    E    G    Bes    (zie figuur)

C dominant septiem

De 1ste omkering ontstaat door de grondtoon C een octaaf te spelen:

E    G    Bes    C    (zie figuur)

C dominant septiem 1ste omkering

En zo gaan we op dezelfde manier door: dit is C dominant septiem in 2de omkering:

G    Bes    C    E    (zie figuur)

C dominant septiem 2de omkering

En dit is C dominant septiem in 3de omkering:

Bes    C    E    G    (zie figuur)

C dominant septiem 3de omkering

Als we nu de Bes  een octaaf hoger spelen, dan wordt C (de grondtoon) weer de laagste noot en zijn we weer terug in grondligging.

Zoals je ziet, zijn er 4 verschillende omkeringen voor septiem akkoorden.

De omkeringen zoals hier getoond bij het C dominant septiem akkoord kunnen natuurlijk ook gemaakt worden bij elk ander septiem akkoord, majeur of mineur, enzoverder.

Hoe klinken de verschillende omkeringen van een C dominant septiem akkoord?

C dominant septiem akkoord (grondligging):

C dominant septiem akkoord (1ste omkering):

C dominant septiem akkoord (2de omkering):

C dominant septiem akkoord (3de omkering):

Het duurt normaal gesproken wel eventjes voordat je akkoord-omkeringen goed in de vingers hebt. Het is daarom belangrijk hier veel mee aan de slag te gaan.

De onderstaande interactieve oefeningen zijn uitstekend om snel en op zeer efficiente manier akkoord-inversies te leren.

De oefeningen gaan van makkelijk tot moeilijk, doe ze daarom in de hieronder aangegeven volgorde.

Aanbevolen oefeningen

Drieklanken met omkeringen

Plaats de noten van een majeur drieklank op een pianoklavier (met omkeringen)

Plaats de noten van een mineur drieklank op een pianoklavier (met omkeringen)

Septiem akkoorden met omkeringen

Plaats de noten van een dominant septiem akkoord op een pianoklavier (met omkeringen)

Plaats de noten van een mineur septiem akkoord op een pianoklavier (met omkeringen)

Plaats de noten van een majeur septiem akkoord op een pianoklavier (met omkeringen)

Mix van alle septiem akkoorden

Plaats de noten van een mineur/dominant/majeur septiem akkoord op een pianoklavier (met omkeringen)

Martin
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: